Generátory mlhy řady Pump Line

Řada Pump Line je zamlžovací systém vhodný k ochraně a minimalizaci ztrát následkem zcizení cenných předmětů, ochraně lidských životů, nebo například ztrátu cenných dokladů a duševního vlastnictví úložných jak v tištěné formě, tak na paměťových médiích. Generátory jsou vhodné pro použití v menších objektech, jako jsou rezidentní bydlení, menší sklady, sbírky umění nebo veteránů, bankomaty, karavany, ve středních objektech jako jsou kanceláře, benzínové pumpy, prodejny hodinek a šperků, i ve velkých objektech jako jsou skladovací haly, prodejní plochy a supermarkety.

Všechny modely jsou provedeny v kovovém bezpečnostním krytu, obsahují patentované výkonné čerpadlo glykolu, které dokáže vyčerpat až 2l glykolu za minutu. Toto čerpadlo je vyrobeno tak, aby nedocházelo ke korozi glykolem a je možné jeho opakovaného použití pro generování mlhy. Pomocí speciální trysky je umožněno nastavení směru proudu mlhy, a tudíž rychlé rozložení mlhy v prostoru, nebo jako clona pro ochranu osob, například při přepadení benzínové pumpy. Tryska má také ochranu proti sabotáži jejím ucpáním.

Všechny modely jsou doplněny zdrojem 230VAC/12VDC a je možné doplnit 2Ah baterii pro zálohu provozu na více jak 2 hodiny bez napájecího napětí (dle modelu).
Všechny verze také obsahují elektronickou desku PLUS, která obsahuje 3 vstupy (armování, spouštění, doplňkové panic tlačítko nebo verifikační PIR detektor) a 4 výstupy (potvrzení spuštění generování mlhy, tamper ucpání trysky, tamper otevření krytu a výstup pro indikaci prázdného zásobníku s glykolem). Umožňuje tak připojit zabezpečovací systém s možností předání stavových informací z generátoru. Generátory jsou vybaveny USB a serial bus rozhraním pro monitoring.

Tekutina pro generátory mlhy je složena z glykolu, alkoholu a citrusové vůně je absolutně neškodná pro člověka, zvířata i rostliny a je certifikovaná dle evropské legislativy. Citrusové aroma slouží pro snadné rozpoznání, že se nejedná o kouř z hoření. Topení generátoru je třeba nahřát definovanou dobu před generováním mlhy, proto je generátor v objektech většinou trvale napájen a po zakódování objektu přejde do tzv. režimu armování. Teprve při zaarmování systému a následném narušení dojde ke generování mlhy.

Díky použití kvalitní tepelné izolace topení je dosaženo nízké spotřeby. Každý generátor obsahuje jeden vak s tekutinou. Vak s tekutinou je možné jednoduše vyměnit na místě instalace kvalifikovanou osobou, není nutné složitě přepravovat tlakové lahve, nebo celý generátor posílat do servisního centra.

Zobrazuji všech 5 výsledků