Nejčastější dotazy

Než nám zavoláte, zkuste zde najít svou odpověď…

K čemu je rámcová smlouva a jak se podepisuje?

Rámcová smlouva o dodávkách se podepisuje osobně, její obsah je možný po vyžádání získat k nahlédnutí na mailovou adresu registrovanou partnerem.

Jak zjistím ceny produktů?

Prvním krokem, který je nutný pro zobrazení cen a následnou koupi zboží, je podepsání Rámcové smlouva o dodávkách.
Rámcová smlouva o dodávkách se podepisuje osobně, její obsah je možný po vyžádání získat k nahlédnutí na mailovou adresu registrovanou partnerem.

Jak nakoupit?

Všechny odpovědi na tento dotaz by měly být zodpovězeny v podrobných informacích v sekci:
Jak nakupovat

V případě nejasností se, prosím, obraťte na naši podporu:

Naše podpora je pro vás připravena každý pracovní den od 9.00 do 17.00 hodin.
Můžete nás kontaktovat následujícími způsoby:

Telefon: +420 515 917 917

Formuláře na stránkách kontaktů zde.

Jaké jsou způsoby platby?

Při dodání zboží je Prodávající oprávněn Kupujícímu vystavit a předat fakturu, která je Kupujícímu doručována společně se zbožím. Kupující převzetím zboží potvrzuje i to, že fakturu převzal. Faktura může být následně Kupujícímu zaslána i elektronicky.

Datum splatnosti na každé jednotlivé faktuře určuje Prodávající.

Faktury za jednotlivé dodávky budou hrazeny Kupujícím vždy bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího.

 

Více informací: Podrobné informace – Možnosti platby

Co jsou to Cookies?

Cookie je velmi malý textový dokument, který často obsahuje anonymní jedinečný identifikátor. Když navštívíte náš web, ten se automaticky dotáže vašeho počítače – webového prohlížeče a požádá o povolení ukládat tento soubor do části pevného disku určeného speciálně pro tyto soubory.
Informace shromážděné prostřednictvím souborů Cookies mohou zahrnovat informace o datu a času návštěvy, prohlížených stránkách i o délce, kterou zde strávíte.

 

Více zde: Podrobné informace – Cookies

Za jak dlouho mi dojde moje zboži?

Prodávající se zavazuje dodat výrobek na základě potvrzené objednávky do 4 týdnů ode dne potvrzení objednávky. V případě jiné dodací lhůty platí lhůta uvedená Prodávajícím v písemném potvrzení objednávky.

Pokud se strany nedohodnou jinak, je místem dodání objednaného zboží sklad Prodávajícího a je možné jej vyzvednout po doručení na sklad.

Jak fungují reklamace?

Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na jakost v délce 24 měsíců. Poskytuje-li výrobce záruku delší než 24 měsíců, bude tato doba v případě splnění podmínek každého konkrétního výrobce přenesena na kupujícího.

Uznaná záruční vada bude v záruční době odstraněna do 30 dnů od následujícího pracovního dne ode dne převzetí výrobku Prodávajícím. Vadu je možno odstranit opravou, dodáním náhradního zboží, nebo se Kupující může dohodnout s Prodávajícím na dodatečné slevě z ceny výrobku uvedené na faktuře.

Prodávající neodpovídá za vady, pokud:

  • Výrobek bude Kupujícím upravovaný způsobem, který není povolený výrobcem.
  • Výrobek je pozměněný nedovoleným způsobem odlišujícím se od podoby, v jaké byl výrobek dodán Prodávajícím.
  • Výrobek byl používaný v rozporu s jeho účelem, s návodem na instalaci, obsluhu a údržbu.
  • Kupující nesplnil povinnost předejít vzniku škody nebo neučinil opatření na její zmenšení.

 

Více informací: Podrobné informace – Reklamace

Kolik stojí doprava?

Cena za dodávky u jednotlivých dílčích smluv bude stanovena v každém konkrétním případě samostatnou nabídkou, která obsahuje unikátní číslo, a její platnost je zpravidla 30 dní, pokud se Prodávající s Kupujícím v každém konkrétním případě nedohodnou jinak.

V ceně není zahrnuta instalace a údržba výrobku.

Při dodání zboží je Prodávající oprávněn Kupujícímu vystavit a předat fakturu, která je Kupujícímu doručována společně se zbožím. Kupující převzetím zboží potvrzuje i to, že fakturu převzal. Faktura může být následně Kupujícímu zaslána i elektronicky.

Datum splatnosti na každé jednotlivé faktuře určuje Prodávající.

 

Podrobné informace: Doprava

Potřebuju pomoc. Na koho se mohu obrátit?

Naše podpora je pro vás připravena každý pracovní den od 9.00 do 17.00 hodin.
Můžete nás kontaktovat následujícími způsoby:

Telefon: +420 515 917 917

Formuláře na stránkách kontaktů zde.